Khidmat Penulisan Wasiat

RM424.00

Wasiat ialah suatu hasrat atau keinginan yang dizahirkan secara lisan atau bertulis oleh seseorang mengenai hartanya untuk diuruskan selepas berlaku kematiannya.

Semua individu yang berhasrat supaya hartanya dapat diagih dengan betul dan cepat selepas kematian beliau, haruslah membuat dokumen wasiat, namun ianya amat wajar dilakukan oleh:

  • Mereka yang bimbang harta pusaka mereka ‘terbeku’ atau tidak dapat diuruskan dengan licin dan tidak menepati syariat
  • Mereka yang memiliki harta
  • Mereka yang mempunyai hutang (kepada ALLAH atau manusia) yang belum dijelaskan
  • Lelaki yang berpoligami
  • Ibu dan bapa tunggal
  • Mereka yang mempunyai anak angkat/anak tiri
  • Mereka yang mempunyai anak di bawah umur 18 tahun
  • Mereka yang menjalankan perniagaan
  • Mereka yang ingin membuat amal jariah melalui wasiat