Perunding Muamalat Warisan Mukmin – Wakil Perunding (WP)

RM180.00

Membina kerjaya sebagai Usahawan Perunding Muamalat Warisan Mukmin berstatus Wakil Perunding (WP) iaitu tahap keempat dalam struktur organisasi Program Rakan Perunding Muamalat WMSB.

Perkhidmatan yang ditawarkan sebagai Perunding Muamalat Warisan Mukmin ini ialah memberi khidmat perundingan dalam bidang Muamalat di bawah Model Muamalat 5P Warisan MUKMIN melalui Pelan Pendapatan, Perlindungan, Pelaburan, Penyucian dan Pewarisan dalam bidang muamalat Islam

Info Lanjut, Hubungi: 03-55232354

Website: http://warisanmukmin.com/perunding-muamalat